Më kontakto përmes modulit të kontaktit mëposhtë!

INFORMACIONET E KONTAKTIT

Kërko një preventiv apo një vlerësim kostoje për design websiti. Grafikë të përsonalizuar për sit interneti . Kryej punimet kudo që ndodheni , në Shqipëri , Kosovë , Maqedoni apo tjetërkund. Nuk ka rëndësi kjo per grafikën e zhvillimin e websitit por për instalimet e Softwareve të menaxhimit të faturave , të inventareve etj dhe konfikurimet e tyre për iphone/ipad/PC dhe Server  është e nevojshme që të vij aty ku ndodheni dhe të bej instalimin përsonalisht .  Kështu evitojmë kosto të panevojshme dhe merrni një shërbim më profesional.  Kur të kërkoni preventivin ju lutem të jeni të qartë mbi këto pika:

 

Nëse është zhvillim dhe design websiti më dërgoni:

1. informacionet mbi domainin , ku do kryeni hostimin dhe në çfarë serveri

2. përmbajtjen vizuale apo tekstuale e ofroni ju apo duhet ta krijoj unë ?

3. një përshkrim i detajuar mbi atë që keni në mendje të krijoni dhe ç'farë funksionesh duhet të ketë websiti . Punimet grafike , logo etj ..

4. websiti duhet të jete responsive? (dmth me version mobile dhe tablet)

5. dëshironi të përfshini optimizimin për motorët e kërkimit dhe optimizimin SOCIAL? (që të arrini vendet e para në Google dhe të jeni më të arritshëm përmes Facebook, Google+, Twitter, Pinterest etj )

6. për sa kohë duhet t'ju dorëzoj websitin ?

7. ç'farë aktiviteti keni dhe sa burime financiare dëshironi ti dedikoni websitit?

8. përditësimet dhe mirëmbajtjen e websitit tuaj në rast CMS do i bëni vetë apo duhet t'ju asistoj unë?

 

shënim: çdo modifikim , rifreskim , përmirësim që do kërkohet një herë që websiti është dorëzuar ka një kosto shtesë, e cila do të qartësohet në "kontratën që do të firmoset në mes furnizuesit dhe klientit" për "krijimin e websitit dhe shkarkimin e përgjegjësive mbi të drejtat e autorit mbi materialet e përdorura si vizive ashtu dhe tekstuale".

Armend Qushku

 

Web Designer & Developer

 

Via Roberto Bellarmino 11

20141 - Milano (MI) - ITALIA

 

Tel : +39 327 4390197

 

www.webdesigner.al

Mesazhi po dërgohet tani...

Serveri ka patur konflikt . Gabim!

Mesazhi u dërgua.

FUSHATA MARKETINGU 360°-she TE INTEGRUARA

/

DESIGN WEBSITI PERFEKT

/

TUTORIALE

/

BIOGRAFIA

/

SHËRBIMET WEB